Εμπορικές Εφαρμογές και Εμπορική Διαχείριση

Singularlogic Manager Next

Τι περιλαμβάνει

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών - Λοιπών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Πωλήσεων Εντατικής Λιανικής - PoS
 • Παραγγελιοδοσία - Αγορές
 • Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα
 • Γενική Λογιστική

Πλεονεκτήματα

 • Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
 • Είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή στην καθημερινή της λειτουργία § Διαχειρίζεται πολλαπλές εταιρίες & χρήσεις
 • Προσφέρει πλούσια πληροφόρηση μέσα από πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων
 • Προσφέρει στον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή την πλήρη οικονομική εικόνα της επιχείρησης του με μια ματιά, προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση και να αποφασίζει έγκαιρα.
 • Υποστηρίζει απομακρυσμένη επίβλεψη και διαχείριση

 

   

Megasoft Εμπορική Διαχείριση Maximum

Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης.
    
Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης.  

Διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής–Λιανικής παρακολουθώντας πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες–Δελτία Αποστολής–Τιμολόγια)
Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
Αποθήκη–Πολλαπλοί-Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήματα)–Διαχείριση Σετ Ειδών-Ομαδικές Ανατιμήσεις τιμοκαταλόγων ειδών–Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιμοκαταλόγου προμηθευτών–Θεωρημένες καταστάσεις αποθήκης
Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
Διαχείριση εικόνας ανά είδος
Πελάτες/Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών
Παραγγελίες Πελατών Προμηθευτών με δυνατότητα αποστολής με fax και e-mail
Αναζητήσεις Πελατών/Προμηθευτών/Αποθήκης με δυνατότητα εξαγωγής στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών αλφαριθμητικών στα βασικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
Ετικετογράφος Πελατών / Προμηθευτών
Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
Διαχείριση Πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων
Δυνατότητα συμμετοχής των Πωλητών και ανά είδος στις πωλήσεις
Διαχείριση Αξιογράφων με δυνατότητα ομαδικών Κινήσεων
Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
Ομαδικές ενημερώσεις εγγραφών Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών
Διαχείριση γραφείου–Αυτόματες Υπενθυμίσεις–Επικοινωνία μεταξύ των χειριστών–Ομαδικές αποστολές e-mail Πελατών/Προμηθευτών–Αποστολή μηνυμάτων sms
Αυτόματη Διαδικασία Back up
Συνδέεται με συστήματα POS και προσφέρει λύση φορητής τιμολόγησης παραγγελιοληψιας και απογράφης
PRISMA Win + easy CRM: Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχομένων κλήσεων (τιμολόγηση - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπραξεις - πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007

Πωλήσεις / Αγορές
Εκτυπώσεις
Πελάτες - Προμηθευτές
Αποθήκη
Χαρακτηριστικά ειδών αποθήκης
Διαχείριση Εικόνας
Εικόνα επιχείρησης
Πωλητές
Αξιόγραφα
Παραγγελίες Πελατών / Προμηθευτών
Παραμετρικά πεδία
Εργαλεία Εφαρμογής
Σύνδεση με εργαλεία αναφορών (crystal reports, ms access, ms excel…)
Διαχείριση γραφείου

Πρόκειται για ένα  μικρό πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει και τις ανάγκες της εντατικής λιανικής πώλησης! Παρέχει την πλέον αξιόπιστη και παράλληλα προσιτή λύση για μικρές αγορές (π.χ. Καταστήματα Λιανικής Πώλησης), διατηρώντας όμως την ευελιξία, την ευχρηστία και την εργονομία όπως και τις πιο σημαντικές δυνατότητες της Οικογένειας Εφαρμογών PRISMA Win.
Οθόνη που εμφανίζει την τελική αξία, το εισπρακτέο ποσό και τα ρέστα
Προαιρετική επιλογή πελάτη
Αποφορολόγηση ανά τύπο παραστατικού
Επιπλέον πεδία στην γραμμή είδους( τιμή με Φ.Π.Α., αξία με Φ.Π.Α.) Δυνατότητες σύνδεσης με Ταμειακή
Δυνατότητες σύνδεσης με Ταμειακή
Παρακολούθηση Πελατών - Αποθήκης
Παραμετρικά πεδία εμφάνισης στην γραμμή είδους
Αυτόματη αλλαγή γραμμής είδους (Barcode)
Αυτόματη ομαδοποίηση ειδών
Εικόνα Επιχείρησης
Εργασίες ΚΕΠΥΟ
Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων
Ετικετογράφος Πελατών

Ομαδική Αποστολή SMS

Set Ειδών
PRISMA Win + easy CRM: Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχομένων κλήσεων (τιμολόγηση - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις -πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003 - 2007

   

Motronix ERP

Περιλαμβάνει:

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Αποθήκη
 • Έκδοση Παραστατικών (Αγορών & πωλήσεων)
 • Αξιόγραφα
 • Πωλητές

Επιπλέον Modules

 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Διαχείριση Barcodes
 • Διαχείριση Χαρακτηριστικών Ειδών
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Διαχείριση Διαστάσεων
 • Χρώμα/Μέγεθος (Για καταστήματα 'Ενδυσης & Υπόδυσης)
 • Serial Numbers (Για συνεργεία επισκευών)
 • Ειδικές Συμφωνίες
 • Κωδικοί ομοίων – Αντιστοιχίες & Εφαρμογές Ειδών
 • Παραγωγή – Κοστολόγηση
 • Αξιόγραφα
 • Ομαδική Αποστολή E-mail (με φιλτρα)
 • Εικόνα Επιχείρησης – Στατιστικά

 

Οικονομική Διαχείριση

 • Έσοδα/Έξοδα (Για βιβλία Β' κατηγορίας)
 • Γενική και Αναλυτική Λογιστική (Για βιβλία Γ' κατηγορίας)
 • Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
 • Γέφυρα σύνδεσης Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης

 

   

Η Motronix ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Megasoft διαθέτει τις εξης εφαρμογές PRISMA Win:

MEGASOFT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
MEGASOFT PRISMA Win Minimum
MEGASOFT PRISMA Win Maximum
MEGASOFT PRISMA Win Maximum Plus
MEGASOFT PRISMA Win ERP
MEGASOFT PRISMA Win Παρακολούθηση Συσκευών
MEGASOFT PRISMA Win Εθνικές Μεταφορές
MEGASOFT PRISMA Win Χρώμα - Μέγεθος
MEGASOFT PRISMA Win Διαχείριση Κομμωτηρίου & Κέντρου Αισθητικής
MEGASOFT PRISMA Win Bookstore Management
MEGASOFT POINT OF SALE
MEGASOFT PRISMA Win Retail
MEGASOFT PRISMA Win Kiosk & Retail
MEGASOFT PRISMA Win XVAN
MEGASOFT PRISMA Win XVAN Oil
MEGASOFT PRISMA Win Εστίαση
MEGASOFT PRISMA Win Mobile
MEGASOFT PRISMA Win Delivery
MEGASOFT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
MEGASOFT PRISMA Win Έσοδα Έξοδα
MEGASOFT PRISMA Win Γενική Λογιστική
MEGASOFT PRISMA Win Αναλυτική Λογιστική
MEGASOFT PRISMA Win Οικοδομοτεχνικά
MEGASOFT PRISMA Win Μισθοδοσία
MEGASOFT AUTO – MOTO
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win  Συνεργείο - Ανταλλακτικά Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win Έκθεση Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά - Συνεργείο - Έκθεση Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win  Υγρά Καύσιμα
MEGASOFT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΚΑΦΩΝ
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Συνεργείο - Ανταλλακτικά Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Έκθεση Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά -Συνεργείο –Έκθεση Σκαφών

MEGASOFT MODULES
MEGASOFT Παραγωγή-Κοστολόγηση
MEGASOFT Διαχείριση Serial Numbers
MEGASOFT M.I.S.
MEGASOFT File Manager
MEGASOFT Διαχείριση Εγγυοδοσίας
MEGASOFT Διαχείριση Διαστάσεων
MEGASOFT Συναλλαγές Εξωτερικού
MEGASOFT Διαχείριση Αποθήκης με Κωδικούς Ομοίων-Αντιστοιχίες & Εφαρμογές Ειδών
MEGASOFT Διαχείριση Barcodes
MEGASOFT Διαχείριση Παρτίδων
MEGASOFT Ειδικές Συμφωνίες
MEGASOFT Hairstudio
MEGASOFT e-commerce
MEGASOFT Διαχείριση Αποθήκης POS
MEGASOFT Εναλλακτικοί Κωδικοί POS

   

Σελίδα 1 από 2