Η Motronix ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Megasoft διαθέτει τις εξης εφαρμογές PRISMA Win:

MEGASOFT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
MEGASOFT PRISMA Win Minimum
MEGASOFT PRISMA Win Maximum
MEGASOFT PRISMA Win Maximum Plus
MEGASOFT PRISMA Win ERP
MEGASOFT PRISMA Win Παρακολούθηση Συσκευών
MEGASOFT PRISMA Win Εθνικές Μεταφορές
MEGASOFT PRISMA Win Χρώμα - Μέγεθος
MEGASOFT PRISMA Win Διαχείριση Κομμωτηρίου & Κέντρου Αισθητικής
MEGASOFT PRISMA Win Bookstore Management
MEGASOFT POINT OF SALE
MEGASOFT PRISMA Win Retail
MEGASOFT PRISMA Win Kiosk & Retail
MEGASOFT PRISMA Win XVAN
MEGASOFT PRISMA Win XVAN Oil
MEGASOFT PRISMA Win Εστίαση
MEGASOFT PRISMA Win Mobile
MEGASOFT PRISMA Win Delivery
MEGASOFT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
MEGASOFT PRISMA Win Έσοδα Έξοδα
MEGASOFT PRISMA Win Γενική Λογιστική
MEGASOFT PRISMA Win Αναλυτική Λογιστική
MEGASOFT PRISMA Win Οικοδομοτεχνικά
MEGASOFT PRISMA Win Μισθοδοσία
MEGASOFT AUTO – MOTO
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win  Συνεργείο - Ανταλλακτικά Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win Έκθεση Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά - Συνεργείο - Έκθεση Οχημάτων
MEGASOFT PRISMA Win  Υγρά Καύσιμα
MEGASOFT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΚΑΦΩΝ
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Συνεργείο - Ανταλλακτικά Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Έκθεση Σκαφών
MEGASOFT PRISMA Win Ανταλλακτικά -Συνεργείο –Έκθεση Σκαφών

MEGASOFT MODULES
MEGASOFT Παραγωγή-Κοστολόγηση
MEGASOFT Διαχείριση Serial Numbers
MEGASOFT M.I.S.
MEGASOFT File Manager
MEGASOFT Διαχείριση Εγγυοδοσίας
MEGASOFT Διαχείριση Διαστάσεων
MEGASOFT Συναλλαγές Εξωτερικού
MEGASOFT Διαχείριση Αποθήκης με Κωδικούς Ομοίων-Αντιστοιχίες & Εφαρμογές Ειδών
MEGASOFT Διαχείριση Barcodes
MEGASOFT Διαχείριση Παρτίδων
MEGASOFT Ειδικές Συμφωνίες
MEGASOFT Hairstudio
MEGASOFT e-commerce
MEGASOFT Διαχείριση Αποθήκης POS
MEGASOFT Εναλλακτικοί Κωδικοί POS