Αναπτύσουμε Ψηφιακά και Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα κατά παραγγελία. Υλοποιούμε τα παρακάτω περιφερειακά, διεπαφές και αρχιτεκτονικές

 • CPU/MCU (ATMEL AVR, ARM RISC)
 • Memory (SD, MMC, EEPROM)
 • LCD Displays
 • Ethernet
 • USB 2.0, 3.0
 • Digital to Analog Converters (ADC)
 • Analog to Digital Converters (DAC)
 • GPS
 • GPRS και 3G Modems
 • Real Time Clock (RTC)
 • Keyboards
 • JTAG / ISP
 • Pulse Width Modulation (PWM)
 • RS232
 • RS485
 • IRDA
 • SPI
 • I2C

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε εφαρμογές οπως Weigh Scales, PH and Redox Instruments, Alcohol Meters