Διαθέτουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης Στόλου Οχημάτων και Προσωπικού το οποίο περιλαμβάνει

  • Συσκευές GPS/GPRS επι αυτοκινήτου (Φορτηγά, Ψυγεία κλπ)
  • Συσκευές GPS/GPRS φορητές για το προσωπικό (Πωλητές, διανομείς, κλπ)
  • Ενιαίο Διαδικτυακό Σύστημα Επιτήρησης Στόλου Οχημάτων και Προσωπικού με ενφάνιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων