Δίνουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις σε θέματα ασφάλειας και επιτήρησης χώρων.

Υποστηρίζουμε μοντέρνα Δικτυακά συστήματα καταγραφής και επιτήρησης (IP) καθώς και συμβατικής τεχνολογίας συστήματα.