Διαθέτουμε ταμειακά συστήματα Εντατικής Λιανικής, Φορολογικούς Μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) και Φορολογικούς εκτυπωτές (ΑΔΗΜΕ).