Ελληνικά για το Joomla! (Greek Language Pack for Joomla).

Αρχείο ελληνικής γλώσσας με όλο το Frontend και Backend μεταφρασμένο.
Aρχεία ελληνικής γλώσσας για το δημόσιο τμήμα και τη διαχείριση.

Η εγκατάσταση γίνεται μέσα απο τη διαχείριση του joomla.
Δηλαδή από Extensions > Install/Uninstall και πατήστε Browse για να επιλέξετε το κατάλληλο αρχείο.


Ελληνικά για Joomla Front-End (Site) v1.5.17
Ελληνικά για Joomla Back-End (Admin) v1.5.17

Λειτουργεί σωστά και για την έκδοση 1.5.22 του Joomla!